تبلیغات

سخن هفته

یکشنبه, 20 مهر 1393
از کدام حافظ سخن می‌گوییم؟

شاپور پساوند در یادداشتی به مناسبت روزبزرگداشت حافظ که با عنوان «تاثیر حافظ بر جامعه و فرهنگ ایرانی و غیر ایرانی» در اختیار بخش ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران قرار داده است، نوشته است: «نخست ببینیم از کدام حافظ سخن می گوییم. حافظ عاشق، رند، نظرباز، عارف، صوفی، بی دین، کافر یا حافظ جامعه شناس، فیلسوف ، خداشناس و ... من می خواهم از حافظی سخن بگویم که شاید بسیاری از این جامه ها را به تن کرده اما در هیچکدام نگنجیده است. این جا دیگر حافظ همان آینه ای است که پیروان هر طریق و فرقه ای جمال خویش را در او دیده اند و از خویشش می دانند مانا یوسفی که هرکس به قدر همت خود از چشمه ی معرفتش نوشیده است. جمال یوسف آمد خمی از می/ به قدر خود نصیبی هرکس از وی «جامی» و اما نقش حافظ نه تنها بر ادبیات که بر همه‌ی ابعاد زندگی مردم پیداست. تا آن جا که به علت گستره اندیشه و عمق جهان بینی و نگاه حقیقت بین او که جوینده بهترین‌های هر فلسفه و شریعتی است سبب شده پیروان بیشتر اقوام هر کدام او را به نوعی پیامبر دوم خویش بدانند. پررنگ ترین نقش خواجه به جدا کردن شعر از دربار بازمی‌گردد. حافظ در اوج استبداد سیاسی و خفقان اندیشگانی گروهی از شارحان دروغین شریعت که اندیشه‌های فسیل شده‌ی خود را معیار خرد جمعی و بهشت دنیا و آخرت خلق الله می دانستند و قرآن را دام تزویر کرده بودند.

ادامه مطلب
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6